Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chống hình thức, phô trương trong chuyển đổi số

07:04, 27/04/2022

Sáng 27-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban. Cùng tham dự phiên họp tại trụ sở Chính phủ có lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.  Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại phiên họp, thay mặt Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số hết sức quan trọng, do đó việc thực hiện đòi hỏi một quyết tâm cao, quyết liệt, không hình thức, phải cho ra được sản phẩm cụ thể. Thủ tướng ghi nhận, các cấp, các ngành bước đầu có chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 quyết định về chuyển đổi số, trong đó có phê duyệt lấy ngày 10-10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số.

Thủ tướng cho rằng để thực hiện được các mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; hàng tháng, hàng quý cần có sản phẩm cụ thể, có thể cân đong, đo đếm được. Các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong công tác xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực chuyển đổi số; người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nhiều dịch vụ, tiện ích; bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo kết quả chuyển đổi số. Coi triển khai hiệu quả chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; làm thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính Nhà nước. Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện phát triển Chính phủ số mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với phân bổ nguồn lực, giám sát, kiểm tra, khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Kế hoạch năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương ban hành hoặc cập nhật kế hoạch hành động đến năm 2025 của cấp chính quyền với đầy đủ 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, phù hợp với các chiến lược quốc gia…

Thủ tướng nhất trí chủ trương huy động chuyên gia, hợp tác quốc tế chuyển đổi số cho cơ quan Nhà nước, giao Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, đưa vào Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát; giao các bộ, ngành, địa phương chủ động bố trí từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước được giao hằng năm để thuê các chuyên gia triển khai các hoạt động chuyển đổi số mà cơ quan Nhà nước rất thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và người dân./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com