Tập huấn cập nhật chế độ, chính sách về dân số và phát triển năm 2022

03:04, 12/04/2022

Ngày 12-4, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật chế độ chính sách về dân số và phát triển năm 2022 cho trên 80 cán bộ làm công tác dân số các xã, thị trấn của các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Ý Yên và Chi cục Dân số - KHHGĐ.

Tham dự tập huấn, các đại biểu được phổ biến cập nhật chế độ, chính sách về dân số và phát triển năm 2022 gồm: Nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Pháp lệnh số 06 về dân số; Nghị định số 20/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số; Nghị quyết số 137/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 21. Các đại biểu cũng được quán triệt nội dung Kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 22-4-2020 về kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu tiếp tục giảm sinh nhằm đưa về mức sinh thay thế, kiểm soát tốc độ gia tăng, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; phát huy lợi thế cơ cấu dân số “vàng”. Các cán bộ dân số được tập huấn về xử lý trường hợp vi phạm quy định về chính sách dân số - KHHGĐ: Sinh con thứ 3 trở lên (trừ các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ theo quy định); vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, thông tin, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn; vi phạm quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi; loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính…

Trong các ngày 13 và 14-4, Chi cục Dân số - KHHGĐ tiếp tục tập huấn cập nhật chế độ chính sách về dân số (Trung tâm y tế huyện) và phát triển năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Phòng Dân số và cán bộ dân số các xã, phường, thị trấn của các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và thành phố Nam Định. Đợt tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Tân

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com