Thống kê Việt Nam tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

11:03, 17/03/2022

Sáng 17-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thống kê Nhà nước những năm qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Từ ngày thành lập ngành đến nay, công tác thống kê Nhà nước luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, coi trọng. Vị trí, vai trò của công tác thống kê đã được khẳng định qua kết quả hoạt động của hệ thống thống kê tập trung. Công tác thống kê ngày càng được hoàn thiện về thể chế; kiện toàn về tổ chức và nguồn lực; hoạt động và thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Công tác thống kê Nhà nước của các bộ, ngành đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của hoạt động thống kê Nhà nước. Công tác thống kê tại địa phương thể hiện qua việc chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động thống kê tại các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh; phòng, ban ở cấp huyện và hoạt động thống kê cấp xã. Trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao. 

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà nước trong thời gian tới, Thống kê Việt Nam xác định tập trung khắc phục những hạn chế, đồng thời thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước mắt tập trung hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Hiện đại hóa hoạt động thu thập xử lý và quản trị dữ liệu thống kê. Tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn quy trình mô hình thống kê. Hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thống kê Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định ngành Thống kê như là “tai, mắt” của Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của ngành như: nhận thức, sự đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho công tác thống kê chưa thực sự tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò của công tác thống kê. Việc phân tích, đánh giá, sử dụng số liệu thống kê hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thống kê chưa được chú trọng; việc phân tích, đánh giá số liệu thống kê chưa kịp thời, sâu sắc. Đặc biệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành, các địa phương dựa trên số liệu thống kê còn chưa được quan tâm đúng mức. Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các cấp chính quyền, các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê và sử dụng hiệu quả số liệu thống kê để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh giản bộ máy, cán bộ biên chế gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ trong ngành Thống kê bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở vị trí việc làm. Tập trung xây dựng tổ chức đảng tại các cơ quan thống kê. Quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đầu tư hơn nữa cho việc nâng cao khả năng chuyển đổi số trong thực hiện công tác thống kê Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Ngành thống kê cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức thống kê quốc tế để bổ sung hoàn thiện nhằm nâng cao khả năng hội nhập. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc  đang đặt ra nhằm hỗ trợ ngành Thống kê nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Văn Đại

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com