Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh

06:01, 14/01/2022

Chiều 14-1, Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: đã tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành gần 11 nghìn văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Tiếp nhận và tham mưu xử lý giải quyết kịp thời, đúng quy định trên 28 nghìn văn bản Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các sở, ngành; đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 685 TTHC, bãi bỏ 402 TTHC. Tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Xây dựng đề án và thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của Văn phòng theo quy định Nghị định số 107 của Chính phủ; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm xúc tiến và thu hút đầu tư.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh có thành tích trong công tác năm 2021; có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh có thành tích trong công tác năm 2021; có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh theo Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. Chủ động rà soát, tổng hợp, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ sát, đúng với chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất của Tổ công tác 621 của Chủ tịch UBND tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung vào các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm, như: đất đai, cải cách TTHC, đạo đức công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Từng bước tiếp cận, vận hành Trung tâm điều hành thông minh thí điểm khi UBND tỉnh có chủ trương./.

Tin, ảnh: Việt Thắng

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com