Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

07:11, 17/11/2021

Ngày 3-11-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 8. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy các huyện Giao Thủy, Mỹ Lộc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm của các tổ chức Đảng nêu trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy các huyện Giao Thủy, Mỹ Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2- Xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan trong triển khai nhiệm vụ của ngành đối với đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm của các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Xây dựng còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan trong triển khai nhiệm vụ của ngành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí được giám sát rút kinh nghiệm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét giải quyết và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com