Đề xuất tạm thời chưa tính tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

07:11, 07/11/2021

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30-10, doanh nghiệp phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm. Do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều doanh nghiệp lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp nếu ngành thuế không sửa đổi quy định. 

Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Tổng cục Thuế sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126 để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tình hình thực tế của năm 2021./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com