Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

02:10, 11/10/2021

Sáng nay, 11-10,  tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2 (TP Nam Định), Hội LHPN tỉnh đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố và 248 đại biểu đại diện cho trên 520 nghìn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

6117: Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 điều hành Đại hội.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) có nhiệm vụ: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội .
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội .
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng xác định trọng tâm, khâu đột phá, tập trung hướng về cơ sở, mở rộng tính liên hiệp, phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội. Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội ngày càng có chiều sâu, được cụ thể hóa thành những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, sức sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được triển khai theo hướng tập trung đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, các mô hình.. Đồng thời tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng những việc làm, hoạt động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Đại hội  bức tranh

Đồng chí Hà Thị Nga , Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng bức tranh gạo - Biểu trưng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với tên gọi “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ:
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển".
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội  lẵng hoa tươi thắm.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những  kết quả toàn diện của các cấp Hội phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Các đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Hội phụ nữ tỉnh tiếp tục nắm vững và quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác Hội. Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chủ động tham gia hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên phụ nữ. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Các đại biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Khoá VII ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Khoá XVII ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội đã bầu 39 chị vào Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVII và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày sản phẩm chế biến từ nông sản do phụ nữ sản xuất.
Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày sản phẩm chế biến từ nông sản do phụ nữ sản xuất.

Tin: Thu Thủy
Ảnh: Hoàng Tuấn
 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com