Hải Hậu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3

06:09, 28/09/2021

Ngày 28-9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3 huyện Hải Hậu năm 2021.

Tham dự lớp có 97 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn. Trong thời gian từ ngày 28-9 đến 14-10, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương… Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN cho đội ngũ cán bộ của huyện; từ đó vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố QPAN, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com