Triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch những tháng cuối năm 2021

07:08, 30/08/2021

Chiều 30-8, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tham mưu Ban TVTU ban hành Quyết định số 124-QĐ/TU về kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; kiện toàn Nhóm Chuyên gia, Nhóm Cộng tác viên kỹ thuật của tỉnh. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh cũng ban hành các văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả các trang, nhóm Facebook đấu tranh phản bác, duy trì nền nếp việc báo cáo hoạt động hàng tháng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang, nhóm đấu tranh phản bác của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các trang, nhóm Facebook đấu tranh phản bác theo hướng cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ, chính xác, ngắn gọn với các hình thức phong phú, sinh động, tích cực kết nối, chia sẻ tin bài với trang, nhóm của các địa phương, đơn vị và huy động đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia tương tác trên trang, nhóm. Chỉ đạo Báo Nam Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đấu tranh quyết liệt trước nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Những tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban TVTU về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh năm 2021; xây dựng chương trình trọng tâm giai đoạn 2021-2025 để tham mưu, thực hiện. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham mưu, đẩy mạnh hoạt động của các lực lượng nòng cốt, nhất là Nhóm Chuyên gia, Nhóm Cộng tác viên trong việc viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm. Duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia, Nhóm Cộng tác viên. Kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những chủ trương, định hướng, giải pháp của Trung ương và của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện và nhấn mạnh: Thời gian tới Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai toàn diện các hoạt động theo kế hoạch. Tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị để nắm chắc tình hình tuyên truyền, phá hoại của các đối tượng trên không gian mạng; tham mưu Ban Chỉ đạo giải pháp đấu tranh, triệt phá thông tin xấu độc, nhất là tuyên truyền việc phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tác về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, MTTQ và các đoàn thể, nhất là các cơ quan nòng cốt như Công an, Quân sự, Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân công; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất các nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bám sát kế hoạch hoạt động của tỉnh và của địa phương, đơn vị, tập trung rà soát những nhiệm vụ chưa triển khai hoặc triển khai chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao để chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; các trang, nhóm trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương cần tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhất là tuyên truyền chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn, tích cực vận động để tạo đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn. Kịp thời xây dựng các tin, bài phản bác, làm rõ, không để bị động trên mặt trận tư tưởng./.

 Tin, ảnh: Xuân Thu       

 

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com