Thành phố Nam Ðịnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

06:08, 09/08/2021

Ngày 9-8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 của thành phố Nam Định năm 2021.

Tham dự lớp có 88 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các phường, xã của thành phố Nam Định. Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 9 đến ngày 24-8), các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương… Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Qua lớp bồi dưỡng, sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; làm cơ sở để các học viên vận dụng cụ thể, sát đúng vào tổ chức thực hiện công tác QPAN ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com