Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

05:08, 08/08/2021

Ngày 6-8-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 477/UBND-VP7 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng theo tinh thần Văn bản số 2765/BTTTT-PTTH và TTĐT ngày 23-7-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành, địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên mạng internet về công tác phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương mình để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra để phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, địa phương, thông tin ngay đến Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan Công an để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia công tác phòng, chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo định hướng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên hết; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước những thông tin sai sự thật, các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./. 

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com