Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai của đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thành phố

03:07, 04/07/2021

STT

Huyện,
thành phố

Thời gian

Địa điểm

1

Thành phố

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Hội trường Thống Nhất - Trụ sở HĐND - UBND TP Nam Định

2

Mỹ Lộc

7 giờ 45 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Hội trường A0 HĐND - UBND huyện Mỹ Lộc

3

Vụ Bản

8 giờ

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vụ Bản

4

Ý Yên

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Hội trường Nhà văn hóa
trung tâm huyện Ý Yên

5

Nam Trực

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND - UBND huyện Nam Trực

6

Trực Ninh

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Tầng 2 Nhà văn hóa 
huyện Trực Ninh

7

Nghĩa Hưng

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Hội trường Nhà văn hóa
trung tâm huyện Nghĩa Hưng

8

Xuân Trường

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Nhà văn hóa trung tâm
huyện Xuân Trường

9

Giao Thủy

7 giờ 30 phút

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Hội trường UBND
huyện Giao Thủy

10

Hải Hậu

8 giờ

Ngày 7-7-2021 (Thứ Tư)

Nhà văn hóa trung tâm
huyện Hải Hậu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com