Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX)

04:07, 30/07/2021

Ngày 30-7, Ban TVTU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Tỉnh ủy đã ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh. Ban TVTU và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh, đề cập đến những vấn đề lớn và mới, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài và tác động trực tiếp đến các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, gần với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Tập trung làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong từng Nghị quyết để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển trong giai đoạn mới, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận. Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế với các giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực, có kế hoạch từng năm và chỉ tiêu cụ thể trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 04, 07 và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 2 Nghị quyết.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Nghị quyết đề cập, những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị quán triệt các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị quán triệt các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban TVTU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần quán triệt để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên để toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Thời gian tổ chức hội nghị trong 1/2 ngày, cấp huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 8-2021 và cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 10-2021. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc quán triệt học tập và thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com