Thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 xã Yên Cường và Yên Thắng của huyện Ý Yên

08:05, 14/05/2021

Ngày 13-5-2021, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 xã Yên Cường và Yên Thắng để phòng, chống dịch COVID-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên Thắng tuyên truyền di động, thông báo hạn chế tối đa việc tập trung đông người; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại gia đình theo quy định.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên Thắng tuyên truyền di động, thông báo hạn chế tối đa việc tập trung đông người; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại gia đình theo quy định.

Đối với xã Yên Cường thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ gồm 86 hộ dân, 267 nhân khẩu nằm trên trục đường 57B. Đối với xã Yên Thắng, một phần khu dân cư xã Yên Thắng tiếp giáp với xã Yên Cường gồm 80 hộ dân, 155 nhân khẩu nằm trên trục đường 57B.

Nhân dân tổ dân khu vực cách lý 2 xã Yên Cường và Yên Thắng hạn chế ra đường, đóng tất cả cửa hang, hang quán, không tập trung đông người nơi công cộng, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nhân dân tổ dân khu vực cách lý 2 xã Yên Cường và Yên Thắng hạn chế ra đường, đóng tất cả cửa hàng, hàng quán, không tập trung đông người nơi công cộng, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các khu vực khác trên địa bàn 2 xã Yên Cường và Yên Thắng áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quy mô cách ly có thể rộng hơn tùy theo diễn biến của dịch bệnh và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thời gian cách ly từ 00 giờ 00 phút, ngày 14-5-2021 đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc công bố hết dịch trên địa bàn. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian giãn cách có thể kéo dài thêm.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm yêu cầu về dịch tễ của cơ quan y tế; đảm bảo không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng và lây lan sang các vùng, địa phương khác./.

PV

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com