Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025

07:05, 10/05/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025.

Địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn chuyển hóa là địa bàn phường, xã, thị trấn (gọi tắt là địa bàn cấp xã) phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn, quyết định tổ chức chuyển hóa. Việc xác định các loại địa bàn chuyển hóa thực hiện theo Quyết định số 1960 ngày 8-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”. Nội dung, biện pháp thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn gồm tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép vào nội dung chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện, đưa vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua. Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện việc chuyển hóa địa bàn cấp xã trọng điểm trực thuộc. Thường xuyên khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, đặc biệt là chất lượng, năng lực, trình độ cán bộ, hiệu quả hoạt động, trên cơ sở đó tham mưu có biện pháp củng cố, điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp lại cán bộ chuyên trách và không chuyên trách đáp ứng yêu cầu công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng. Tăng cường các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm xuống địa bàn cơ sở, ưu tiên hỗ trợ phương tiện, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các lực lượng trực tiếp làm công tác chuyển hóa địa bàn ở cấp cơ sở có đủ khả năng giải quyết các tình huống xảy ra. Địa bàn cấp xã được lựa chọn chuyển hóa xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Hàng năm phấn đấu chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa không phức tạp trở lại sau chuyển hóa./.

Xuân Thu


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com