Đổi mới chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật

07:05, 27/05/2021

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”.

Mục tiêu của Đề án là 90% cán bộ, nhân dân nói chung; 80% cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo được phổ biến giáo dục pháp luật, có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ biến giáo dục pháp luật; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỉ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm...

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; ý thức chấp hành pháp luật; nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân để xác định phương hướng, giải pháp và các hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở để triển khai thực hiện.

Biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở và các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập, công tác, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát huy vai trò của các đơn vị quân đội trong tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở./.

Theo baotintuc.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com