Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

05:03, 14/03/2021

Sáng 12-3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó nổi bật là tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ, với nhiều nội dung, cách làm mới, hiệu quả; tập trung tham mưu, xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Về nhiệm vụ năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”; chủ động phối hợp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung triển khai các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả “5 hóa” trong tổ chức thực hiện công việc, đó là “Hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện; tối ưu hóa kết quả hoạt động”; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ VI - năm 2021./.

Theo Báo Nhân Dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com