Công tác dân vận góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

07:12, 31/12/2020

Ngày 31-12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dân vận năm 2020. Theo đó, năm 2020, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp trong công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân dân góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác dân vận năm 2020 đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, đời sống của nhân dân. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân để tạo sự tin tưởng cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân. Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiên hà cho dân. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”./.

Tin, ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com