Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

04:11, 20/11/2020

Ngày 20-11, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 3 (khóa XX) để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh; thông qua dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn; bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, không theo quy luật gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của MTTQ; hoạt động tích cực của các sở, ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại địa phương; thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các cấp, các ngành đã tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và phát động các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP ước tăng 6,97%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,1%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 16,5%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích cực theo quy định, làm cơ sở để thu hút đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nêu rõ: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh đó, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2021 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư. Hoàn thành các quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo...

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trình bày các chương trình, báo cáo, đề án, gồm: Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng nhằm hoàn thiện các văn bản; đồng thời đề xuất một số chủ trương, giải pháp mới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2020; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh hơn thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. BCH Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề toàn khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025); trong đó có Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định; Nghị quyết về xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Tỉnh ủy về quản lý đất đai; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án tuyến đường bộ đoạn qua tỉnh Nam Định; Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488C. Hoàn thành giai đoạn I, khởi công giai đoạn II dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại địa điểm mới; dự án xây dựng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định... Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tiếp tục duy trì, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 92% trở lên. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm công tác an sinh xã hội. Trước mắt chỉ đạo chuẩn bị tốt việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm...

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

 

 

 

   

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com