Đẩy mạnh quản lý rác thải nhựa đại dương

07:11, 18/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 4-2-2020 của UBND tỉnh, Sở TN và MT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các chương trình, hành động quản lý rác thải nhựa (RTN) đại dương.

Cụ thể, chính quyền các cấp đã tăng cường lãnh đạo thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, RTN từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển. Kiểm soát RTN từ nguồn; nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý RTN trên biển. Ðiều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý RTN trên biển đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Toàn tỉnh phấn đấu, đến năm 2030: Giảm thiểu 75% RTN trên biển và đại dương, 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nằm ở khu vực ven biển không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Thực hiện việc quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần nhằm đánh giá hiện trạng RTN đại dương tại 4 cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh gồm: cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Ðáy (sông Ðáy), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ ), cửa Hà Lạn (sông Sò)./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com