Quy chế phối hợp thanh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

05:09, 02/09/2020

Ngày 27-8-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. 

Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp thanh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giữa các ngành, đơn vị gồm: Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh và các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành phố. Nguyên tắc là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc được căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản. Nội dung phối hợp gồm thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh đa cấp; giải quyết, xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp; cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp. Phương thức phối hợp thông qua trao đổi văn bản, gặp gỡ trực tiếp, tổ chức hội nghị và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Theo đó, trách nhiệm của các bên liên quan được quy định cụ thể. Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh đa cấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp. Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh đa cấp, thông tin kịp thời hành vi vi phạm của đối tượng kinh doanh đa cấp để người dân biết và phòng tránh; thông tin kịp thời về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp với Sở Công Thương để phối hợp quản lý. Cục Thuế tỉnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về thuế; phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí. Các cơ quan liên quan như Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện thanh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com