Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp tư nhân

08:08, 04/08/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) khu vực tư nhân nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ những bất ổn, đặc biệt đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, DN nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí cho DN. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung thể chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Ðầu tư (sửa đổi), Luật Ðầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP...; ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật này. Ðồng thời, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định không cần thiết, không hợp lý, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12-5-2020 của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Tăng cường triển khai Chính phủ điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Theo chinhphu.vn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com