Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021

03:08, 18/08/2020

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 9-10-2019 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11-5-2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021.

Ngày 15-8-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiêu “Nghệ nhân nhân dân” và 6 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021 được gửi về từ UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Để đảm bảo các quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25-6-2014 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai danh sách và bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh và cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng xét tặng cấp tỉnh.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Di sản văn hóa) số 161 Nguyễn Du, Thành phố Nam Định trước ngày 2-9-2020.

danh-sach.jpg


 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com