Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

07:08, 16/08/2020

Ngày 14-8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương, doanh nghiệp có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Sở TN và MT, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (Trung tâm SOS) giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu như: Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu và các văn bản khác có liên quan. Dưới sự chủ trì của Sở TN và MT, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu. Cũng tại hội nghị, các chuyên gia của Trung tâm SOS đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở, cấp tỉnh và nêu một số bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu của Trung tâm SOS.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu trong việc ứng phó sự cố tràn dầu; các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó cũng như thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện tốt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phê duyệt./. 

Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com