Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

07:07, 30/07/2020

Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các cơ quan trong Khối Tư tưởng - Văn hóa của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng ngành Tuyên giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng ngành Tuyên giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cách đây tròn 90 năm, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8-1930” kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Sự kiện này đã được Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) chuẩn y chọn ngày 1-8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Chặng đường 90 năm qua đã khẳng định những thành quả, đóng góp quan trọng của công tác Tuyên giáo cũng như của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng qua các thời kỳ. Đối với tỉnh ta, để đáp ứng yêu cầu chung của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tháng 1-1948, Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh ủy Nam Định được thành lập. Trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc, cùng những người làm công tác Tuyên giáo trong cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tỉnh nhà dù ở cương vị nào, hoạt động công tác ở đâu đều thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu, quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào mỗi thắng lợi của Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh. Trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh nhà đã góp phần quan trọng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đề cao tính năng động, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì; ngành Tuyên giáo tỉnh nhà được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban TVTU, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bức trướng cho Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bức trướng cho Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. 
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đã đạt được trên chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành. Đồng chí khẳng định, cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo toàn quốc, ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Công tác Tuyên giáo cần bám sát tình hình thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới, nâng cao khả năng dự báo nhất là khi có tình hình diễn biến phức tạp. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu giải quyết thấu đáo, kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo. Đặc biệt, trong thời gian tới hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo; bảo đảm cán bộ Tuyên giáo được đào tạo bài bản, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Thay mặt Thường trực, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng ngành Tuyên giáo tỉnh nhà lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ “Ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho một số đồng chí lãnh đạo các ban, ngành đã có nhiều đóng góp cho công tác Tuyên giáo của Đảng./.

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com