Xuân Trường tập trung xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả

06:06, 28/06/2020

Vụ mùa năm 2020, huyện Xuân Trường phấn đấu xây dựng ít nhất 2 mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo vùng tập trung; xây dựng mới từ 1-2 mô hình liên kết trong sản xuất. 

Theo đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng thông qua khảo nghiệm, trình diễn các giống lúa mới có triển vọng để lựa chọn các giống lúa có chất lượng, năng suất khá và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt để thay thế giống lúa Bắc thơm số 7 trong vụ mùa. Chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các đối tượng sản xuất khác có hiệu quả kinh tế cao hơn theo đúng quy định. Toàn huyện dự kiến đổi khoảng 50ha, trong đó chuyển đổi 9ha vùng đất thấp trũng thường xuyên bị ngập úng sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản tại các xã Xuân Vinh, Xuân Hòa; 11ha vùng vàn cao tại các địa phương có kinh nghiệm sản xuất vụ đông sang trồng rau màu các loại ở các xã Xuân Ninh, Xuân Phương, Xuân Vinh; chuyển đổi 30ha sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác tại các xã Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Kiên, Xuân Vinh, Xuân Phương, Xuân Ninh.

Để tạo thuận lợi cho việc xây dựng các mô hình chuyển đổi, huyện chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định về quy mô, khoảng cách, mật độ và các yếu tố tác động đến môi trường... Rà soát diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo các quy định của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi được phê duyệt. Khuyến khích xây dựng các mô hình mới liên kết sản xuất theo hướng cánh đồng lớn an toàn vệ sinh thực phẩm, hữu cơ, mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là các địa phương được lựa chọn để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các HTX, tập trung đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội đồng quản trị các HTX; khuyến khích thành lập mới HTX chuyên ngành, nhân rộng mô hình HTX chuyên ngành hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa, HTX nông nghiệp và dịch vụ Thiềm Trang, HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp và cơ khí Xuân Tiến góp phần tổ chức lại sản xuất và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế, đồng thời phát huy vai trò chính quyền các cấp là trung gian kết nối trong thuê mượn, tích tụ tập trung ruộng đất tạo quỹ đất nông nghiệp đủ lớn để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com