Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới

06:03, 15/03/2020

Ngày 13-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3) và Ngày Khí tượng thế giới (23-3) năm 2020. Năm nay, chủ đề Ngày Nước thế giới là “Nước và biến đổi khí hậu”, Ngày Khí tượng thế giới với chủ đề “Khí hậu và nước”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu, từ ngày 16 đến 30-3 các sở, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, cần tập trung vào các hoạt động trực tuyến, truyền thông nhằm: nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững, sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước trong điều kiện ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi điều kiện khí quyển và đại dương đang định hình lại chu trình thủy văn toàn cầu hiện nay; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền tới cộng đồng các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; các biện pháp khai thác bảo vệ tài nguyên nước hợp lý, tiết kiệm, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến những thay đổi của tài nguyên nước; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới tại trụ sở cơ quan và trên các tuyến đường phố chính của thành phố Nam Định. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12-8-2019; Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của huyện, thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền không để người dân lấn chiếm sông, hồ; tổ chức thu gom rác thải ven sông, ven hồ, ao, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch tại địa phương giám sát xâm nhập mặn, đề xuất biện pháp dự trữ, dự phòng, chủ động điều tiết hoạt động khai thác, cung cấp nước bảo đảm không gián đoạn, đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp tới người dân./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com