Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

07:09, 05/09/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách hành chính tiến đến Chính phủ số, Chính phủ điện tử thì việc xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là thực sự cần thiết.

Theo đề án, nội dung của chính sách gồm: Quy định việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; quy định việc khai thác, sử dụng, chia sẻ và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; quy định việc quản lý Nhà nước Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Về giải pháp thực hiện, đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến thu thập các thông tin trong cơ sở dữ liệu; việc cập nhật thông tin cũng như duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Đối với việc khai thác, sử dụng, chia sẻ và kết nối, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các đối tượng, phạm vi được khai thác và sử dụng; quy định việc kết nối chia sẻ phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

Đối với việc quản lý Nhà nước, dự thảo Nghị định dành một chương để quy định cụ thể về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý đối với cơ sở dữ liệu; đồng thời quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng được một số các cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nghiệp vụ chuyên ngành như Cơ sở dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu đơn vị tham gia và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cơ sở dữ liệu người hưởng hàng tháng; Cơ sở dữ liệu thuốc, hoạt chất và vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục được thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu hồ sơ thanh toán và giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là những cơ sở dữ liệu có tính chất nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm./.

Theo chinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com