1.300 người tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

06:09, 10/09/2019

Ngày 9-9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trong các ngày 18, 19 và 20-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, sẽ có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên, 536 đại biểu cử (88 đại biểu do các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc cử; 448 đại biểu do các tỉnh, thành phố cử) và 131 đại biểu chỉ định.

Đồng chí Phùng Khánh Tài cho biết, cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội lần này rất phong phú. Cụ thể, số đại biểu nữ là 326 người, chiếm hơn 32%; số đại biểu là người ngoài Đảng có 497 người (chiếm 49,74%); số đại biểu là người dân tộc thiểu số có 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài có 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp 84 người (8,45%); 235 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. Đáng chú ý, 74% số đại biểu tham dự Đại hội có trình độ đại học trở lên, trong đó có 18 giáo sư, 36 phó giáo sư, 84 tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất 102 tuổi (sinh năm 1917); Đại biểu trẻ tuổi nhất 21 tuổi (sinh năm 1998).

Đồng chí Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tập trung: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo đó, dự kiến 5 chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:

Một là, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ba là, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bốn là, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về nhân sự khóa IX của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, theo Đề án nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX là 385 vị (bằng khóa VIII); dự kiến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX có 62 vị (bằng khóa VIII)./.

Theo Nhân DânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com