Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

07:06, 18/06/2019

Ngày 17-6-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là đơn vị hành chính đặc thù, có con dấu, trụ sở tại Thành phố Nam Định; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Về lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc là một Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 2 phó giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Về tổ chức bộ máy gồm: bộ phận hành chính - quản trị; bộ phận tổng hợp và giám sát giải quyết thủ tục hành chính; bộ phận hướng dẫn - hỗ trợ - tiếp nhận và trả kết quả.

Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 01-7-2019./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com