Thực hiện "3 trách nhiệm" trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức

07:01, 08/01/2015

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có hướng dẫn cụ thể đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2017.

Phong trào “3 trách nhiệm” hướng đến tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia cải cách hành chính, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có tài, có đức, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Cụ thể “3 trách nhiệm” là trách nhiệm với bản thân, với công việc và với cộng đồng. Theo đó, “trách nhiệm với bản thân” là đoàn viên, thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rèn luyện tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Trách nhiệm với công việc” là phải thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; làm việc nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc được giao; không ngừng lao động sáng tạo, tích cực phát huy, đề xuất các sáng kiến, các giải pháp đột phá để triển khai công việc đảm bảo chất lượng tốt nhất; đi đầu trong tham gia cải cách hành chính; ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh - sạch - đẹp.

“Trách nhiệm với cộng đồng” là nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện./.

Theo: cpv.org.vn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com