UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Lưu trữ

07:07, 09/07/2013

Ngày 8-7-2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ cho gần 300 đại biểu của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ. Luật Lưu trữ được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11-11-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012. Luật gồm có 7 chương, 42 điều quy định cụ thể nguyên tắc quản lý lưu trữ; chính sách của Nhà nước về lưu trữ; quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người làm lưu trữ; các hành vi bị nghiêm cấm; quy định về thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, huỷ tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quy định trách nhiệm quản lý về lưu trữ; kinh phí cho công tác lưu trữ; hợp tác quốc tế về lưu trữ. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ đã được ban hành gồm: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 3-1-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Công văn số 2959/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ ngày 17-8-2012 về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23-5-2013 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Lưu trữ...

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, giá trị tài liệu lưu trữ đối với việc phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com