Triển khai thực hiện kế hoạch cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08:05, 13/05/2013

Triển khai thực hiện kế hoạch cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013

 

Ngày 10-5-2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) trong năm 2013 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: TN và MT, Tài chính, NN và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tư pháp, GD và ĐT, Y tế, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; trưởng phòng TN và MT các huyện, thành phố.

Hội nghị đã phổ biến quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp các loại giấy chứng nhận. Trong những năm qua kết quả cấp các loại giấy chứng nhận của cả nước đã tăng nhanh, nhiều mô hình cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng và có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên việc cấp giấy  chứng nhận lần đầu còn chậm; số lượng tồn đọng còn nhiều; lượng giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn khá lớn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở nhiều địa phương còn chậm, chưa đồng bộ; việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Trước thực trạng này, để cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong năm 2013, về phía các tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh trong năm 2013 phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho tối thiểu một đơn vị cấp huyện để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng. Tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, chính quyền cấp huyện, xã cùng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Để cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ta, UBND tỉnh có Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10-5-2013 về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ với 8 nội dung cơ bản cần tập trung thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan… Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn luận, tìm giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận thực tế tại các địa phương.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để thực hiện thắng lợi kế hoạch cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2013; phải huy động cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn nhân lực, tài chính; xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com