Quyết định về việc công bố dịch tai xanh (PRRS) trên đàn lợn tại các xã: Xuân Thượng, Xuân Phong, huyện Xuân Trường; Trực Thái, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Đại, huyện Trực Ninh

07:04, 15/04/2013

Ngày 11-4-2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 505/QĐ-UBND công bố dịch tai xanh (PRRS) trên đàn lợn tại các xã: Xuân Thượng, Xuân Phong, huyện Xuân Trường; Trực Thái, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Đại, huyện Trực Ninh; các xã bị uy hiếp là: Trực Cường, Trực Thanh, Trực Nội, huyện Trực Ninh; Xuân Đài, Thọ Nghiệp, Xuân Thủy, Xuân Bắc, Xuân Thành, Xuân Hồng, Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường; Hải Anh, Hải Đường, Hải Toàn, Hải Minh, Hải An, huyện Hải Hậu; Nghĩa Sơn, Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng; các xã tiếp giáp với xã bị uy hiếp là các xã vùng đệm kể từ ngày 8-4-2013.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo Pháp lệnh Thú y, nhanh chóng dập tắt dịch. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch tai xanh ở lợn (PRRS) đảm bảo quy trình kỹ thuật. Các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch.

Kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch được thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 11-5-2012 của UBND tỉnh Nam Định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo PCDBGSGC của tỉnh, thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; UBND các xã: Xuân Thượng, Xuân Phong, Trực Thái, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Đại và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com