Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường về kiểm tra việc thực hiện thí điểm tại tỉnh ta

07:03, 16/03/2012

Ngày 13-3-2012, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (BCĐ Trung ương) đã về kiểm tra việc thực hiện thí điểm tại tỉnh ta. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn là cán bộ, chuyên viên của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, TAND tối cao, Bộ TN và MT, Bộ Tư pháp. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường của tỉnh. Các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, TT và TT và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh được thành lập, gồm 15 thành viên là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo của tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai các công việc và tiến trình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 9 huyện, 20 phường đồng thời phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên ban chỉ đạo để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện thí điểm, các công việc đã được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Kinh tế - xã hội ở các huyện, phường thực hiện thí điểm phát triển khá toàn diện. Việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường được cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản đồng tình. Quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn bảo đảm được thực hiện và phát huy theo quy định của pháp luật. Hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp ở địa phương từng bước được cải tiến, tính chủ động và hiệu lực quản lý, điều hành được nâng lên. Qua thực hiện thí điểm, tuy còn một số vướng mắc, hạn chế nhưng cơ bản đã cho thấy những yếu tố tích cực của mô hình này và có khả năng triển khai rộng trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo thí điểm của tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Trung ương: Đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với việc đổi mới hệ thống tổ chức chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, HĐND xã, thị trấn và UBND cấp huyện. Đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành một bộ luật chung. Để thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp huyện, đề nghị tăng số thành viên UBND cấp huyện bằng số thành viên UBND tỉnh. Đề nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cơ chế và chế tài giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động của UBND ở những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi và thảo luận làm rõ một số nội dung xung quanh việc đánh giá kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, những khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn cần được tập trung tháo gỡ và những bài học kinh nghiệm rút ra qua thực hiện thí điểm để trong thời gian tới triển khai đạt hiệu quả cao hơn, sát với thực tiễn đặt ra ở các địa phương, cơ sở.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương đã đánh giá cao những kết quả và những bài học kinh nghiệm được rút ra qua gần 3 năm thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh ta, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định đối với Trung ương, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh ta cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường giai đoạn 2011-2014 của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở những địa phương thực hiện thí điểm, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Cần kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện thí điểm để tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và cần làm rõ mối quan hệ giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cơ chế trong việc giám sát hoạt động của UBND khi không tổ chức HĐND./.

Nghĩa Châu
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com