Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 3196

08:03, 19/03/2012

Ngày 13-3-2012, Sở NN và PTNT và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết số 3196 của Bộ NN và PTNT với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Theo đó, Sở NN và PTNT và Tỉnh Đoàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh cho thanh niên nông thôn với các hình thức như đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác và HTX, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn; triển khai một số chương trình, dự án do ngành NN và PTNT quản lý. Hằng năm, Sở NN và PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn; tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; lựa chọn 30-50 thanh niên trẻ ở nông thôn đào tạo thành những nông dân giỏi nghề nông làm nòng cốt cho phong trào xây dựng nông thôn mới; phối hợp triển khai xây dựng các điểm cấp nước sạch và xây dựng mô hình vệ sinh môi trường nông thôn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác phòng chống thiên tai, dịch, bệnh… góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015./.

Tất Thắc
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com