Sửa đổi đồng bộ Hiến pháp năm 1992

07:02, 10/02/2012

Ngày 8-2, thường trực Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã họp phiên toàn thể thứ ba, nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trong tháng 3, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ báo cáo Quốc hội. Đánh giá của uỷ ban cho thấy sau hơn 20 năm đổi mới, Hiến pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nhiều vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung đã được Ban biên tập đưa ra, trong đó nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước; thể chế hóa đầy đủ hơn tư tưởng về dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, chủ quyền nhân dân. Sửa đổi để khẳng định và bảo đảm thực hiện đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy tối đa nhân tố con người, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phòng ngừa xung đột xã hội./.

Theo TTXVNBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com