Danh sách thành viên các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định (kỳ 1)

08:03, 11/03/2016

Ngày 7-3-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký quyết định thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Gồm: Thành phố Nam Định và các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc. Địa điểm làm việc đặt tại trụ sở HĐND-UBND Thành phố Nam Định, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Đinh Đức Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Ý Yên;
2. Ông Phạm Văn Quyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vụ Bản;
3. Ông Hoàng Văn Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Mỹ Lộc.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Phạm Thanh Hưng, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Nam Định.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên;
2. Ông Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản;
3. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc;
4. Ông Đồng Quốc Doanh, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Nam Định;
5. Bà Nguyễn Thị Như, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố Nam Định;
6. Ông Đỗ Hồng Điệp, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Ý Yên;
7. Ông Phạm Xuân Thao, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vụ Bản;
8. Ông Ngô Quốc Thế, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ý Yên;
9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vụ Bản;
10. Ông Trần Trọng Bi, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Lộc.

2/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Gồm các huyện: Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Địa điểm làm việc đặt tại trụ sở UBND huyện Trực Ninh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Trực Ninh;

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Trần Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Hưng;
2. Ông Triệu Đức Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Nam Trực;
3. Ông Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Trực Ninh.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Đồng Văn Mạnh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Trực Ninh.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Sái Hồng Thanh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng;
2. Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực;
3. Ông Lưu Văn Dương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh;
4. Ông Lê Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nam Trực;
5. Ông Lê Hồng Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nghĩa Hưng;
6. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Trực;
7. Ông Hoàng Văn Chiêm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trực Ninh;
8. Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng;
9. Ông Phạm Duy Hiền, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nam Trực;
10. Ông Bùi Văn Trúc, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hưng;

3/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Gồm các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ và Xuân Trường. Địa điểm làm việc đặt tại trụ sở UBND huyện Hải Hậu, gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Phạm Văn Chiến, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu;

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Phạm Đức Tạ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giao Thuỷ;
2. Ông Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu;
3. Ông Bùi Văn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Xuân Trường.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hải Hậu.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Trần Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hải Hậu;
2. Ông Đặng Ngọc Cường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường;
3. Ông Mai Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ;
4. Ông Trần Văn Nhận, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ;
5. Ông Đinh Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Xuân Trường;
6. Ông Lại Văn Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hải Hậu;
7. Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Xuân Trường;
8. Ông Vũ Thanh Tình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Giao Thuỷ;
9. Ông Ngô Đức Huỳnh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Xuân Trường;
10. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Giao Thuỷ.


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com