Kết quả bước đầu tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

08:06, 14/06/2022

Thực hiện Công văn số 557-CV/TU của Ban TVTU, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành đúng thời gian, yêu cầu đặt ra để các chi bộ sớm đi vào hoạt động, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Lãnh đạo phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định) chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Tổ dân phố 6 trên địa bàn.
Lãnh đạo phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định) chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Tổ dân phố 6 trên địa bàn.

Theo kế hoạch việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 bắt đầu từ tháng 4-2022 và hoàn thành trước 30-9-2022. Qua Đại hội nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Việc xây dựng báo cáo chính trị của đại hội phải toàn diện, đánh giá trung thực, khách quan về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, chú trọng phát hiện những đảng viên trẻ, có năng lực, trách nhiệm, uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị để giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào chi ủy. Chi ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố ở những nơi đủ điều kiện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được tập trung thực hiện tốt, phù hợp với đặc điểm công tác, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đảng bộ thành phố Nam Định có 36 đảng ủy cơ sở với 371 chi bộ trực thuộc, trong đó đến nay đã có 277 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới, hoàn thành 75% kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết, để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU; trong đó rất chú trọng quy trình nhân sự và yêu cầu không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn của cấp ủy viên. Thành ủy yêu cầu các chi bộ tiến hành đại hội từ tháng 4-2022 và hoàn thành trước ngày 30-6-2022, vượt trước kế hoạch của tỉnh khoảng 3 tháng nhằm mục đích thống nhất giới thiệu nhân sự từ tổ chức đảng kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng dân phố trên địa bàn. Ở Đảng bộ phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định), công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới được thực hiện đúng quy định. Đồng chí Trần Nhất Lộc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, đơn vị có 11 chi bộ cần tiến hành đại hội, gồm 6 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an và 1 chi bộ doanh nghiệp Lam Sơn, mỗi chi bộ khoảng hơn 100 đảng viên, riêng chi bộ 6 có tới 201 đảng viên. Đến ngày 4-6-2022, tất cả 100% chi bộ trên địa bàn phường đều hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới; qua đó đã lựa chọn được nhân sự tiêu biểu, có tính ổn định, có tính kế thừa tham gia làm bí thư chi bộ. Ban chi ủy ở các chi bộ được lựa chọn chặt chẽ theo quy trình 4 bước do Thành ủy ban hành, hội tụ những cá nhân uy tín, đều đạt số phiếu ủng hộ cao từ 95% trở lên. Sau khi hoàn thành đại hội chi bộ, đến ngày 26-6 tới đây, phường Vị Xuyên sẽ tổ chức ngày hội kiện toàn chức danh tổ trưởng dân phố; nhân sự được giới thiệu là các đồng chí phó bí thư các chi bộ vừa kiện toàn... 

Tại Đảng bộ huyện Xuân Trường, công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đang được tiến hành khá nền nếp. Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết, sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/HU, trong đó yêu cầu các chi bộ khi xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình; gắn với kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các đảng ủy cơ sở đều lựa chọn 1 chi bộ tiêu biểu để tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đảng bộ huyện Xuân Trường hiện có 285 chi bộ trực thuộc 20 đảng bộ xã, thị trấn và 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp đến nay có gần 60% số chi bộ đã tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ mới. 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị đại hội đang được các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ yêu cầu, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội thực hiện chu đáo, thể hiện tính tổng kết thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm. Quy trình thực hiện công tác nhân sự thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, căn cứ vào quy hoạch cán bộ. Công tác thẩm tra, xác minh và kết luận lịch sử chính trị hiện nay đối với nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Chính trị. Trong chương trình đại hội, đoàn chủ tịch đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, phải bám sát chương trình, kịch bản theo đúng nội dung đã được đại hội thông qua./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com