Khối Văn hóa - Xã hội phát động và ký giao ước thi đua năm 2020

08:03, 12/03/2020

Chiều 12-3, tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị phát động, ký giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến các đơn vị trong Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2020.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến các đơn vị trong Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2020.

Quán triệt chủ đề thi đua năm 2020 của tỉnh là: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các ngành trong Khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh phát động các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Văn bản số 77 ngày 25-2-2020 của UBND tỉnh về tổ chức các phong trào thi đua năm 2020. Hưởng ứng, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung vào các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Dạy tốt, học tốt”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh. Tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Y tế đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong toàn hệ thống từ tỉnh, huyện đến cơ sở, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc thực hiện phương châm 4 tốt: Môi trường giáo dục tốt, Quản lý tốt, Dạy tốt, Học tốt phù hợp ở mỗi đơn vị. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định số 91 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động...

Phát biểu tại lễ phát động và ký giao ước thi đua, đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích các ngành thành viên trong Khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các bộ, ngành chủ quản ở Trung ương, các ngành thành viên trong Khối cần tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com