Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra

05:02, 18/02/2020

Ngày 18-2-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 15/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 17-2-2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) tỉnh họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện nghiêm các Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các bộ, ngành Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hoan nghênh Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị, Công điện và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các thành viên Ban chỉ đạo theo phân công phụ trách các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình liên quan tới dịch bệnh tại địa bàn phụ trách, chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố.

2. Về công tác truyền thông:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan thông tấn, báo chí:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao nhận thức trong nhân dân.

+ Phổ biến, hướng dẫn các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức về quy định trường hợp phải cách ly tại nhà và trường hợp phải cách ly tập trung để theo dõi, kiểm tra, giám sát sức khỏe người nghi nhiễm bệnh hoặc đến từ vùng có dịch.

- Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng internet; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng.

3. Về công tác tập huấn:

- Sở Y tế thường xuyên cập nhật, tập huấn, hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị cho cán bộ y tế về dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn các đơn vị y tế bố trí khu vực khám và cách ly cho các trường hợp có nguy cơ nghi nhiễm Covid-19; tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn, xóm về công tác giám sát, phát hiện các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh và đến từ vùng có dịch cần cách ly theo dõi, giám sát sức khỏe.

- Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Về phát hiện và cách ly theo dõi:

- Sở Y tế phối hợp với các địa phương kịp thời cách ly và thông tin đầy đủ về các trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm bệnh hoặc đến từ vùng có dịch để nhân dân biết, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ người lao động trong các khu công nghiệp và ngoài các khu công nghiệp, nhất là các lao động mới nhập cảnh về địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế kịp thời tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe trường hợp nghi nhiễm bệnh hoặc đến từ vùng có dịch theo quy định.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp đi qua vùng dịch hoặc từ vùng dịch trở về địa phương. Phối hợp với ngành Y tế để kịp thời cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

5. Về trang thiết bị và vật tư y tế: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ thuốc, máy móc, trang thiết bị y tế và hóa chất đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Chế độ thông tin, báo cáo: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, trước 15h00’ hàng ngày có báo cáo về Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh hàng ngày trước 16h30’.

Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và các nội dung tại Thông báo này.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com