Hội thảo 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

01:06, 11/06/2010

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Ngày 10-6-2010, tại thành phố Nam Định, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo "15 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", thực trạng và giải pháp. Tham dự hội thảo có đại diện Uỷ ban MTTQ, Sở VH-TT-DL, các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh thuộc khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định ý nghĩa, hiệu quả to lớn của 2 cuộc vận động. Được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng, phát động trong thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới công tác Mặt trận, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã kế thừa, quy tụ và phát huy những kinh nghiệm và kết quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn cách mạng trước đây. Từ khi phát động đến nay, 2 cuộc vận động đã trở thành phương thức hoạt động quan trọng, hữu hiệu để MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng, vai trò đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Mặt trận. Quá trình thực hiện 2 cuộc vận động, ở các địa phương đã có sự vận dụng sáng tạo, xuất hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Cụ thể hoá cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định đã xây dựng và phát động thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng khu dân cư 5 không (không hộ nghèo, không có trẻ em thất học bỏ học, không có người vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có khiếu kiện trái pháp luật); xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu", "Xây dựng chùa tinh tiến". Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 500 khu dân cư 5 không, 345 xứ họ đạo tiên tiến, 314 chùa tinh tiến... Bên cạnh những kết quả, thành tựu, các ý kiến cũng tập trung nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện 2 cuộc vận động. Trong đó, cơ chế chỉ đạo còn chồng chéo, phân tán, việc lồng ghép nội dung các phong trào thi đua với 2 cuộc vận động còn hạn chế kinh phí. Kinh phí đảm bảo cho 2 cuộc vận động còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Chế độ đãi ngộ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là cán bộ Mặt trận cơ sở quá thấp, không có tác dụng động viên, khuyến khích. Ở nhiều địa phương chưa nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện từ phía cấp uỷ, chính quyền, vẫn còn tư tưởng coi 2 cuộc vận động là việc riêng của MTTQ nên thiếu sự phối hợp thực hiện hiệu quả. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, các ý kiến tập trung kiến nghị các giải pháp, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của 2 cuộc vận động. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền đồng thời nâng cao năng lực và đảm bảo các chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở./.

Duy Hưng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com