Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
Cập nhật lúc08:20, Thứ Tư, 03/07/2013 (GMT+7)

Ngày 2-7-2013, đã diễn ra hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; thảo luận góp ý vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân thu
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Thu

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, gây bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân, song BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó tiếp tục triển khai các bước tiếp theo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2010-2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 17 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ; giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 154,4 triệu USD, tăng 16,6%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 990 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm GDP ước đạt 15.820 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục có chuyển biến, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 đã có 3 xã đạt 18 tiêu chí, 8 xã đạt 17 tiêu chí, 9 xã đạt 15 tiêu chí. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như việc xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở một số cấp uỷ, tổ chức Đảng còn chậm, có nơi còn chung chung, chưa thật cụ thể; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm; sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều, nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế, nợ đọng BHXH. Sản xuất vụ đông ở một số địa phương chưa mạnh, tiến độ thực hiện xây dựng NTM chưa đồng đều, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để xây dựng NTM ở một số địa phương còn thấp. Tình hình tai nạn giao thông, TNXH, tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn phức tạp.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Xuân Thu
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Xuân Thu

Hội nghị đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013, trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trong đó có sơ kết 2 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đồng thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ; chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) lên thị xã; chuẩn bị tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Hậu. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa trên toàn tỉnh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Đẩy mạnh chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, góp ý vào Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay và tiến hành bỏ phiếu chuẩn y hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã khẳng định, trong 6 tháng năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn song các cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đã bước đầu triển khai kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị dần đi vào nề nếp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực ở một số mặt. Bên cạnh đó cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, công tác an ninh chính trị được đảm bảo, không để xảy ra những vấn đề lớn, đột xuất, bất ngờ. Từ nay đến cuối năm 2013, đồng chí đề nghị các cấp uỷ tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), rà soát đánh giá đội ngũ cán bộ các cấp sau kiểm điểm để thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 như nhiệm vụ xây dựng NTM, sản xuất vụ mùa, vụ đông, công tác phòng chống lụt bão, thu ngân sách, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là những vụ việc có liên quan đến vấn đề đất đai… Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm, các cấp uỷ cần lựa chọn những chương trình công tác trọng tâm để đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với sơ kết 2 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh. Về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí trong BCH để chỉnh sửa, hoàn thiện, tham mưu với Ban TVTU ban hành trong thời gian sớm nhất./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,