Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 11)
20:05, 29/01/2024

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, việc sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện như sau:

Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 7)
19:53, 23/01/2024

Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 12-8-2023 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 thì sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới được tiến hành như sau:

Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 12)
19:57, 30/01/2024

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 được thực hiện như sau:

Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 6)
19:04, 22/01/2024

Theo Văn bản số 728/UBND-VP8,  ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình tự tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được tiến hành như sau:

Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 3)
17:35, 16/01/2024

Theo Điều 3, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 quy định các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính đối với các đơn vị sau: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp:

Báo Nam Định số 5776 (thứ 4, ngày 28-2-2024)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com