Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

07:06, 12/06/2013

[links()]

Ngày 11-6-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Qua 15 năm tổ chức, thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình thành nhiều phong trào văn hóa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 47 thiết chế bảo tàng, nhà truyền thống, trong đó, Bảo tàng tỉnh được xếp hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; 179 nhà văn hóa (NVH) cấp xã, 1.774 NVH làng, thôn, xóm; 72,7% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.917 làng được công nhận làng văn hóa, đạt 52%; hơn 70% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đơn vị có nếp sống văn hóa; toàn tỉnh có 2.950 hương ước, quy ước làng, thôn, xóm, tổ dân phố được phê duyệt. Hoạt động văn hoá, văn nghệ phát triển đa dạng và đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Toàn tỉnh có 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và nhiều đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở; 21% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên; 42% trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí. GD và ĐT 18 năm liên tục đứng trong tốp dẫn đầu cả nước. Nhiều lễ hội cách mạng, lễ hội văn hoá truyền thống được tổ chức tốt. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã tạo sức mạnh tổng hợp góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mang đậm bản sắc quê hương Nam Định và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu những thành tựu văn hóa mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao tính tự giác của nhân dân trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân và luật pháp Nhà nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt được đầu tư cải tạo, nâng cấp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh, cải thiện đáng kể bộ mặt đô thị và nông thôn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Chú trọng xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp có nếp sống văn hoá, làng xã có quy ước, quy chế về nếp sống văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá để huy động các nguồn lực đầu tư cho văn hoá. Ngân sách Nhà nước các cấp cần tăng cường đầu tư cho việc xây dựng các thiết chế văn hoá, các công trình, các điểm sinh hoạt văn hoá; bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hoá phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Khuyến khích, động viên và có chính sách cụ thể khuyến khích lao động sáng tạo trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn của các văn nghệ sĩ, trí thức, để có nhiều tác phẩm, công trình nghệ thuật có chất lượng cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời gợi ý một số vấn đề các cấp, các ngành cần triển khai để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong thời gian tới (Bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban TVTU cho 27 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)./.

Tin, ảnh: Việt Thắng

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com