Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)
Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
Cập nhật lúc07:30, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Trần Đức Long
Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nam Định,
Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nhà báo tỉnh

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong thời điểm các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang sôi nổi, phấn khởi thi đua lao động sản xuất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Hòa chung niềm vui ấy, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh vinh dự, tự hào vì thông qua công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt, phê phán những cái xấu, những mặt tiêu cực, góp phần cùng Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, tạo sự phát triển mới của quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các hội viên nhà báo tiêu biểu 5 năm (2015-2020). Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các hội viên nhà báo tiêu biểu 5 năm (2015-2020). Ảnh: Việt Thắng

Ðược sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, 5 năm qua (2015-2020), hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển. Vai trò của Hội Nhà báo tỉnh được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Chi hội Nhà báo cơ sở triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác hội; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan báo chí, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan đối với công tác tổ chức, hoạt động của Chi hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Ðiều lệ. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và chi hội cơ sở thường xuyên quan tâm phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ Nhà báo nữ tổ chức các hoạt động, tạo sự gắn kết chia sẻ, khích lệ tiến bộ, bình đẳng giới. Ðược sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì nền nếp Triển lãm báo xuân tại địa phương và tham gia Hội Báo toàn quốc. Mặc dù còn gặp khó khăn về kinh phí, nhưng Hội Nhà báo tỉnh vẫn duy trì xuất bản 10 số Tạp chí Người Làm báo Nam Ðịnh, với số lượng trên 5.000 cuốn, cấp cho hội viên và trao đổi với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung Tạp chí bám sát tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội, chất lượng hội viên, chất lượng báo chí, định hướng công tác tuyên truyền. Là thành viên Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng của tỉnh, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng kế hoạch tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Báo chí Búa liềm vàng) trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; có công văn gửi Ban Chấp hành, Ban Thư ký các chi hội cơ sở động viên, khích lệ, tạo điều kiện để các nhà báo hội viên tích cực hưởng ứng sáng tạo tác phẩm tham dự giải.  Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội cơ sở hưởng ứng, tham gia các giải báo chí toàn quốc, giải báo chí của các bộ, ngành như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường...; trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo hội viên, nhà báo tham dự “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại…

Trước yêu cầu về đổi mới báo chí, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí đã coi trọng việc tổ chức quán triệt cho nhà báo, hội viên, phóng viên các văn kiện của Ðảng, của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh; coi đây là “nền móng” chính trị, nghiệp vụ, quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí và mỗi cán bộ báo chí của Ðảng. Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí luôn coi trọng công tác giáo dục rèn luyện hội viên, phóng viên trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, xây dựng đội ngũ kế cận cho cơ quan và tổ chức hội. Nhiệm kỳ qua, đã có gần 30 lượt hội viên, phóng viên trẻ được giới thiệu với chi bộ bồi dưỡng, 28 nhà báo hội viên trẻ được kết nạp Ðảng; nhiều hội viên được đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, được cử đi học lý luận chính trị.

Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh với các đại biểu và hội viên CLB Nhà báo nữ tỉnh. Ảnh: Lam Hồng
Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh với các đại biểu và hội viên CLB Nhà báo nữ tỉnh. Ảnh: Lam Hồng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ hội viên còn gắn với giao ban, sinh hoạt Ðảng, đoàn thể, hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ tại cơ quan báo chí, gắn với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). Ðược chăm lo giáo dục, rèn luyện và tự rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đội ngũ hội viên, phóng viên nhà báo trong tỉnh đều vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, không dao động trước các diễn biến nhiều chiều của cuộc sống, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, của đất nước và tôn chỉ mục đích của từng cơ quan báo chí; không có biểu hiện thương mại hoá nghề nghiệp; không vi phạm kỷ luật, pháp luật. Bên cạnh đó Hội Nhà báo tỉnh coi trọng việc quán triệt về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo cho cán bộ, hội viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh; từ đó cụ thể hoá vào chương trình nghiệp vụ, xây dựng tác phẩm, bảo đảm yêu cầu thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, đem lại hiệu quả xã hội cao. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động hội”, “Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng”, “Thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam”, “Xây dựng tổ chức hội, hội viên nhà báo vững mạnh, xuất sắc”; dự Giải báo chí quốc gia; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng)... Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát động hội viên, phóng viên thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, bám sát các sự kiện lớn, các nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm, các sự kiện thời sự, thời vụ; phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể và trong xã hội; khuyến khích hội viên, phóng viên trẻ thi đua rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, theo kịp xu hướng tòa soạn hội tụ, làm chủ địa bàn thông tin chính thống ở địa phương trong bối cảnh “bùng nổ” các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Do đó, cùng với báo chí cả nước, 5 năm qua báo chí Nam Ðịnh tiếp tục có bước đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, loại hình thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, nâng cao hiệu quả xã hội, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Báo Nam Ðịnh hiện đang xuất bản 6 kỳ báo in trong tuần, số lượng trên dưới 11,4 nghìn tờ/kỳ, phát hành tới các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các chi bộ, đội sản xuất, thôn xóm, tổ dân phố. Báo Nam Ðịnh có sự đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền. Cùng với thông tin các vấn đề thời sự, Báo Nam Ðịnh tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn, các vấn đề thời sự, thời vụ xây dựng cơ cấu tuyên truyền hợp lý; trong đó dành khoảng 30% diện tích mặt báo cung cấp thông tin các sự kiện trong nước, quốc tế, 70% diện tích tuyên truyền các vấn đề thời sự, thời vụ trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực: xây dựng Ðảng, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở rộng thời lượng thông tin, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, đáp ứng kịp thời sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và nhu cầu thông tin của nhân dân. Trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện truyền thông Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ, nâng cao kỹ năng chuyên môn, thích ứng công nghệ làm báo hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình đồng bộ, từng bước tiếp cận mô hình tòa soạn hội tụ. Tiếp tục đổi mới, phát triển các chương trình phát sóng, phấn đấu tăng thời lượng sản xuất chương trình truyền hình lên 60%, chương trình phát thanh lên 14 giờ trong ngày; tỷ lệ chương trình làm trực tiếp từ 10% đến 20%; mở rộng liên kết trao đổi chương trình với Ðài quốc gia và Ðài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo điều kiện cho hệ thống phát thanh, truyền thanh cấp huyện và cơ sở tiếp tục phát triển. Tạp chí Văn Nhân, Tạp chí Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục cải tiến cơ cấu nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng trình bày, in ấn, làm tốt chức năng thông tin chuyên ngành, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của tỉnh, của ngành về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nam Ðịnh; đại diện các cơ quan Báo Nhân Dân, Ðại Ðoàn kết, Thanh Niên tại Nam Ðịnh phản ánh kịp thời các sự kiện lớn và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước. Công tác quản lý Nhà nước, định hướng về báo chí xuất bản trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Sở Thông tin và Truyền thông luôn phát huy vai trò là cơ quan quản lý báo chí; tham mưu với tỉnh, kiểm tra, rà soát và quản lý đề nghị cấp thẻ nhà báo đối với các phóng viên nhà báo trên địa bàn; cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đều đặn hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; theo dõi các thông tin phản ánh về tỉnh được cập nhật từng ngày; thông qua đó nắm bắt chặt chẽ tình hình báo chí trong tỉnh nhằm giữ ổn định và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quy tụ hội viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo Nam Ðịnh vững vàng về chính trị tư tưởng; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; từng bước thích ứng công nghệ, phương thức làm báo hiện đại. Tiếp tục đề xuất với Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh, tạo điều kiện hơn nữa cho Hội Nhà báo tỉnh về kinh phí thường xuyên, điều kiện hoạt động. Vận động hội viên tích cực hưởng ứng các giải báo chí chuyên ngành toàn quốc, giải báo chí quốc gia. Thực hiện tốt Ðề án của Chính phủ về hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có từ 2 đến 3 tác phẩm, tác giả đoạt Giải báo chí quốc gia, Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng). Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ðộng viên hội viên, phóng viên tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí Trung ương. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, duy trì tổ chức Hội báo xuân toàn quốc tại địa phương hàng năm trong dịp mừng Ðảng, mừng Xuân. Phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tiêu biểu đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác hội, công tác báo chí với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế...

Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội, công tác báo chí 5 năm tới, đưa Nghị quyết của Hội Nhà báo các cấp vào cuộc sống; cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục phát huy ưu điểm, bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội, tăng cường đoàn kết, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp; chủ động, năng động, sáng tạo đồng hành cùng báo chí cả nước trong công cuộc đổi mới, hội nhập./.


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,