Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng huyện phát triển, ngày càng giàu mạnh, văn minh
Cập nhật lúc08:06, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)

PHẠM QUANG ÁI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung phát triển kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ huyện Giao Thủy triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp khó khăn. Song các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm phấn đấu và giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra cơ bản đạt và vượt. Chính trị - xã hội ổn định. Ðảng bộ đoàn kết, thống nhất. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Bình quân hàng năm có 92,62% tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới, kết quả đạt tốt. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng:

Tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 33,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,1%, thương mại - dịch vụ chiếm 41,8% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng ổn định từ 3-3,5%/năm; giữ vững là đơn vị đứng đầu tỉnh về năng suất và sản lượng lúa. Ngành thủy sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; tổng sản lượng thủy, hải sản bình quân đạt 52.889 tấn/năm; giá trị sản lượng hàng hóa ngành thủy sản trung bình đạt 1.362 tỷ đồng/năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, có bước phát triển khá, mức tăng trưởng bình quân đạt 14,5%. Hoạt động thương mại phát triển đa dạng, các loại hình dịch vụ phát triển nhanh chóng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, tăng bình quân 43,9%/năm so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập thực tế bình quân đầu người của huyện đến năm 2020 đạt 61,5 triệu đồng/người. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại đã làm thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững. Các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm. Ðời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Ðặc biệt, nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy đã nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đã đạt được kết quả hết sức phấn khởi. Năm 2017 huyện Giao Thủy đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 22/22 xã, thị trấn; ngày 16-4-2018 huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 405/QÐ-TTg công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, là huyện thứ 50/713 huyện trên toàn quốc và là huyện thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nhân dân được thụ hưởng từ thành quả xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%/năm trở lên. Về kinh tế: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 26.318,6 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm còn 22%, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ được nâng lên 78%; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16%; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 11%; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/người; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế đến năm 2025 đạt 480 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm hàng năm 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2026); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% trở lên; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) hôm nay. Ảnh: Thành Trung
Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) hôm nay. Ảnh: Thành Trung

Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ðảng bộ huyện Giao Thủy tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Ðảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh; nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, có tính chuyên nghiệp cao. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng gắn kết với bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp toàn diện, chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch; đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn; phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ và du lịch; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thúc đẩy quá trình phát triển; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn huyện... Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp. Củng cố, phát huy thành quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các nội dung và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả từng tiêu chí; giữ vững các tiêu chí đã đạt được đồng thời nâng cao chất lượng, tính bền vững đối với các tiêu chí nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Cùng với việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Ðảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá là: Tập trung xây dựng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, trong đó chú trọng xây dựng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp khi tuyến đường bộ ven biển đi qua huyện theo hướng tập trung phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển. Phát triển cơ sở hạ tầng, chủ yếu là giao thông, tạo sự liên kết giữa các vùng, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư tạo bước đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh CN-TTCN, dịch vụ, du lịch. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo tính liên tục, kế thừa, có tâm, có tầm, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy bước vào giai đoạn mới có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, nhất định Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,