Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về đại hội đảng bộ các cấp

07:05, 29/05/2020

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước có vai trò quan trọng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội, đồng thời đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Thống Nhất (thành phố Nam Định), nhiệm kỳ 2020-2025.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Thống Nhất (thành phố Nam Định), nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt 3 đợt tuyên truyền lớn: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 110 nhằm định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền”. Theo đó, ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Báo Nam Định đã mở chuyên mục “Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp” trên trang nhất các số báo thời sự để thông tin diễn biến đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 ở 5.587 chi bộ trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, cổ vũ các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; đưa tin tiến độ đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của 928 tổ chức cơ sở trong 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Bên cạnh đó các chuyên trang “Kinh tế - xã hội”, “Chính trị - xã hội” số báo thời sự; trang “Chính trị”, “Chính trị - xã hội” số báo cuối tuần; trong chuyên mục “Tin tức - sự kiện”, “Chính trị”, “Kinh tế”, “Xã hội”, “Phóng sự - ký sự” của Báo Nam Định điện tử, Ban Biên tập Báo Nam Định chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo; giới thiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, hành động quyết liệt, hiệu quả, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng cách đưa thông tin lồng ghép với việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền những thành tựu của tỉnh và của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2026 và những năm tiếp theo. Sử dụng hình ảnh, thông tin sống động, đội ngũ phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tích cực tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; giới thiệu những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng. Đồng chí Vũ Minh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2020, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Thời sự tăng cường tuyến tin; đẩy mạnh đưa các phóng sự ngắn, chuyên đề, chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng Đảng; chỉ đạo Phòng Biên tập tích cực giới thiệu những điển hình tiên tiến ở Tạp chí “Đảng trong cuộc sống”. Thời gian tới, hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình được tăng cường bằng cách tích cực đưa thông tin thời sự về đại hội đảng bộ các cấp; tăng thời lượng Tạp chí “Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX” từ 2 số lên 3 số mỗi tháng; kịp thời phát hiện những việc làm tốt, cách làm hay từ cơ sở để giới thiệu, phân tích bằng các thể tài báo chí phù hợp. Hưởng ứng kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và hệ thống văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương trong thời gian qua; tiến hành nhiều đợt tuyên truyền cổ động trực quan; xây dựng các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chiếu phim, phát hành sách... chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông bảo đảm nhanh chóng, chính xác, tuyệt đối an toàn phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các cơ quan thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được tổ chức bài bản, nền nếp, có nhiều sáng tạo, đổi mới, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com