Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

07:05, 22/05/2020

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện tốt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Trực Ninh theo dõi tiến độ đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Trực Ninh theo dõi tiến độ đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh; đồng thời nắm chắc tình hình đảng viên; tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ... Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân; kịp thời nắm chắc, tổng hợp đầy đủ số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ các đơn tố cáo không phải giải quyết; tố cáo, phản ánh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, căn cứ vào nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội được quy định cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chuẩn cấp ủy viên quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban TVTU và các quy định khác của Đảng. Nội dung nhận xét, đánh giá tập trung vào vấn đề tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đi sâu đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm; việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị... Từ đầu năm đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU gắn với Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban TVTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) Vụ Bản; giám sát việc tổ chức đại hội đảng đối với Ban TVHU Huyện ủy Ý Yên; thi hành kỷ luật khai trừ đối với đồng chí Vũ Xuân Hòe, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Lợi (Vụ Bản). Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và Ban TVHU các huyện: Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban TVHU Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên sau kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Lộc và Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; thi hành kỷ luật khai trừ đối với đồng chí Trần Viết Lưu, đảng viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc. UBKT từ tỉnh đến cơ sở đang tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp tiến hành kiểm tra 13 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giám sát đối với 36 tổ chức đảng và 6 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Đảng bộ thành phố Nam Định, các huyện Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Trực Ninh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân ở huyện Mỹ Lộc. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng ở Hải Hậu bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo; kỷ luật 35 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Ngoài ra, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 12 trường hợp, xóa tên 1 đối tượng do vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp các tổ chức đảng lựa chọn được các đồng chí có đủ năng lực, uy tín tham gia cấp ủy khóa mới; tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com