Nam Trực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận

08:05, 25/05/2020

Những năm qua, huyện Nam Trực đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thành quả đó có công sức, đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận trên địa bàn huyện.

Ở xã Nam Thanh, đội ngũ cán bộ MTTQ luôn gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, Ủy ban MTTQ các cấp; tích cực phối hợp đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để huy động được sự chung tay của người dân, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, nêu cao vai trò trách nhiệm của 22 Ban công tác Mặt trận và các chi, tổ hội tại khu dân cư. Bên cạnh việc vận động nhân dân phát triển sản xuất, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát động nhân dân xây dựng cổng làng, kết cấu hạ tầng thôn, xóm. Qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó đã vận động một người con quê hương ủng hộ 500 triệu đồng xây nhà văn hóa; vận động ni sư Thích Thiện Phúc, trụ trì Chùa Hạ Lao ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương… Đến nay, xã đã có 3 thôn Nội, Phú Cường, Xối Trì được công nhận khu dân cư văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu trong năm 2020 có thêm 3 khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của xã đều đạt từ 90 đến 95%. 

Cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã Nam Thanh họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.
Cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã Nam Thanh họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Trực đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng quan tâm củng cố tổ chức bộ máy và tăng cường công tác cán bộ cho Mặt trận, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá, chất lượng ngày càng được nâng lên; không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Năm 2019, MTTQ các cấp trong huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội  MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 từ cơ sở đến huyện; đã hiệp thương bầu 831 ủy viên ủy ban, 95 ủy viên ban thường trực, kiện toàn mới 7 đồng chí chủ tịch MTTQ xã. Cấp huyện hiệp thương bầu 56 ủy viên Ủy ban MTTQ, 3 ủy viên thường trực. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách được chú trọng kiện toàn, bổ sung và nâng cao chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn theo Thông tri số 14-TT/HU ngày 2-5-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay 100% cán bộ chuyên trách MTTQ huyện đều có trình độ đại học; 15 đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 có trình độ đại học, cao đẳng, đạt 15,8%; trung cấp 39 đồng chí đạt 41,05%; 100% chủ tịch  Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn có trình độ đạt chuẩn trở lên và tham gia cấp ủy, trong đó có 13/20 đồng chí được bầu là ủy viên ban thường vụ đảng uỷ. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận theo quy định; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cán bộ làm công tác Mặt trận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động hướng hoạt động về cơ sở, gần dân, đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực của nhân dân đã phát huy chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung thiết thực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới” gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng “Thôn, xóm văn hoá”, “Gia đình văn hoá”...  Năm 2019, MTTQ huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Kết quả đã có 21 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 32 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Qua đó đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiện nay, vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng cao trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận còn nhiều hạn chế. Kinh phí hoạt động của MTTQ các cấp còn khó khăn, chế độ sinh hoạt phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở còn thấp. Vì vậy, thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Nam Trực tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com